İNTA için insan yaşamı ve yaşam kalitesi çok değerlidir. Sağlıklı, kazalardan uzak ve kirlenmemiş bir iş ortamı her insanın hakkıdır. Tüm çalışanlarımızın ve üçüncü kişilerin, hem iş alanında hem de bu alan dışında, böyle bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarının öngördüğü esaslar uyarınca düzenlemekteyiz.

İNTA, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla, kirliliğin önlenmesini, azaltılmasını ve kontrolünü şu şekilde sağlamaktadır:

Uygulanabilir tüm çevresel ve yasal koşullara uyumun sağlanması,

Kirlenme riskini önleyecek tüm ön tedbirlerin alınması,

Mümkün olduğu ölçüde çalışmalardaki enerji, su ve diğer kaynak kullanımının kısıtlanması,

Kullanılabilir ve yenilenebilir kaynak yaratılmasının desteklenmesi,

Tekrar kullanılabilecek maddelerin dönüşümünün desteklenmesi,

Bu konuda duyarlılığın artırılması için bilgi ve eğitim sağlanması.

İLETİŞİM

Tel: +90 312 436 01 13

Fax: +90 312 436 16 93

info@inta.com.tr

Balgat Mah. Mevlana Bul. Yelken Plaza No:139/A Kat:16 NO:44 Çankaya/ANKARA

İNTA MÜHENDİSLİK 2022