İNTA MÜHENDİSLİK

1993 yılında, telekomünikasyon alanında başta iş geliştirme ve proje faaliyetleri olmak üzere,
iş olanakları araştırmak ve analiz etmek amacıyla kurulmuştur.

HİZMETLER

Proje Yönetim Hizmetleri

ROM Hizmetleri müşterilere sunulan geniş çaplı yönetim ve danışmanlık hizmetidir. ROM, İNTA Proje Yönetim Prosedürleri ve dünyaca ünlü PMI PMBOK ® tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda, Operatörün kesin kabulüne kadar müşteri adına anahtar teslim Telekom Projesinin yönetilmesini sağlayan gerekli tüm hizmetleri kapsamaktadır. ROM aynı zamanda mobil bir telekom ağının kurulumu, devreye alınması, entegrasyonu ve kabulü için destek olacak tüm hizmetleri kapsar. İNTA, ROM Hizmetlerini ‘Temel’ aktivitelerinden biri olarak tanımlar.

Telekom Montaj ve Devreye Alma

Telekom Montaj ve Devreye Alma Hizmetleri İNTA’nın müşterilerine sunduğu diğer bir ‘Temel’ aktivitesidir. Çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde İNTA, proje sonuçlandırma konusunda kanıtlanmış deneyimi olan uzman mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir kadro bulundurma konusunda çok titizdir. Telekom Montaj ve Devreye Alma Hizmetleri iki alt gruba ayrılır: NSS (Switching-Core) ve RAN (Radio Access Network) Her iki grupta da proje hizmetleri verilmektedir.

Bakım Hizmetleri

Birinci Kademe Bakım Servisleri olağan ağ bakım hizmetlerini sürdürürken, konusunda uzman olan kadroyla ağda oluşabilen aksamalara acil çözüm getirir. İkinci Kademe Bakım Hizmetleri çok ileri uzmanlık gerektiren sorun halledici aktivitelerin, daha yetkin elemanlarca yerine getirilmesini sağlar. Şebeke Operasyon Hizmetleri aksaklıkları giderecek bakım ekiplerini etkin bir şekilde yönlendirerek operatör ağının düzgün çalışmasını sağlarken bir yandan da abone gereksinimlerinden kaynaklanan talepleri karşılar.

Danışmanlık

Çoğunlukla yurt içi ve yurt dışı operatörlere sunulan danışmanlık hizmetlerinde İNTA, bilgi ve uzmanlığını birleştirerek, kuruma göre oluşturulan danışmanlık ve yönetim hizmetleri çerçevesinde kriterleri belirler, veri toplar, yatırım faaliyetlerini planlar. Bu şekilde müşteriler risk, ekonomik ve mali unsurlar açısından karmaşık ve zorlayıcı projelerin hiçbir engelle karşılaşılmaksızın gerçekleşmesinden doğan mutluluğu yaşarlar.


Proje Başlangıç ve Mobilizasyon Hizmetleri

ERP Hizmetleri ROM Hizmetleri'nin bir alt grubu olup özel bir önem gerektirir. Niteliğine bakılmaksızın her türlü projenin başlangıç evresi işlerin çok yoğun olduğu bir dönemdir ve sağlam temellere oturmuş, aksamadan işleyen bir projenin esasını oluşturacak olan kısa dönemli hedeflere güçlü bir şekilde bağlı kalınmasını gerektirir. Böyle dönemlerde İNTA, farklı lisan bilgisine sahip, kültür çeşitliliği içinde çalışabilen ve hızlı hareket eden ERP ekibi ile, ülke raporu hazırlanması, mobilizasyon ve proje hazırlığı (yönergeler, talimatlar, örnek saha kurulumu) hizmetlerini, gerçekleştirir.

Kaynak Yönetimi

Müşterilerin projeler ile ilgili gereksinimleri İNTA tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu gereksinimler proje süresince uzmanlık isteyen dönemlerin üstesinden gelecek işgücü beklentilerini de kapsamaktadır. Bu nedenle İNTA’nın uzman eleman kadrosu, güvenilir yabancı kaynakların da katkısıyla her zaman hizmete hazırdır. İtibarlı bir kurum olarak İNTA, bu projelere gerek kendi elemanlarıyla gerekse proje bazında sözleşme yaparak, gereken kadroyu sağlama ve projeyi yürütme konusunda yetkindir.

İnşaat İşleri

İnşaat İşleri Hizmetleri müşterilerimize taşeronlarımız ve ortaklıklarımız aracılığıyla, kendi denetimimiz altında sunulmaktadır. İNTA, hem malzeme açısından (kule, konteyner, anten direkleri ve benzeri malzemeler), hem de inşaat işleri açısından anahtar teslim projelere kaynak sağlama kapasitesine sahiptir.

Saha Kiralama

Saha Kiralama ve İzin Hizmetleri; ülkelerin gayrimenkul piyasası, arazi ve ev sahipleri, yerel inşaat düzenlemeleri ve çevresel düzenlemeler gibi birçok yerel faktöre dayanır. İNTA, sürat, kapasite, portföy ve mali unsurlar açısından mümkün olan en iyi hizmeti sunmak üzere gerekli bilgi ve deneyim donanımına sahiptir.